Słownik wyrażeń w środowisku inteligentnego domu

Najpopularniejsze wyrazy i określenia

Inteligentny dom

z języka angielskiego SMART HOME, oznacza system zarządzania budynkiem oparty o logiczne zależności między urządzeniami i instalacjami.

Sceny
zaprogramowane pracy urządzeń oparte o szczegółowe scenariusze symulujące określone funkcje urządzeń lub zachowania mieszkańców.

Inteligentny ogród
system zarządzania elementami sterowania oświetleniem, zraszaczami ogrodowymi i elementami architektury ogrodowej.

Sterownik
urządzenie nadawcze lub odbiorcze odpowiadające za pracę poszczególnych urządzeń lub części instalacji.